Within the modern geisha community – the brief principles

Artykuł został oryginalnie opublikowany pod tytułem “Gejsze w Japonii – między tradycją a współczesnością” przez Centrum Studiów Polska-Azja (http://www.polska-azja.pl/m-superata-gejsze-w-japonii-miedzy-tradycja-a-wspolczesnoscia/)

The article below was originally published by me as “Geisha in Japan – between tradition and contemporaneity” for Poland-Asia Scientific Center (http://www.polska-azja.pl/m-superata-gejsze-w-japonii-miedzy-tradycja-a-wspolczesnoscia/)

(more…)